reka
finanse

Czym jest strefa euro i jakie państwa są jej członkami?

6 maja 2019

Strefa euro, oficjalnie nazywana Eurozoną, jest terytorium Unii Europejskiej, na którym euro jest używane jako oficjalny środek płatniczy. Jego członkami są zatem państwa, które weszły w trzecią fazę Europejskiej Unii Walutowej (UGW), a tym samym wprowadziły euro na swoim terytorium.

Traktat z Maastricht

Historia strefy euro jest długa i wiąże się z postanowieniami z traktatu z Maastricht powołującego do życia Unię Europejską. Ten sam akt prawny sprawił, że w kilkunastu państwach europejskich już 1 stycznia 1999 roku zadebiutowało euro. Było to jedenaście krajów Unii Europejskiej: Belgia, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niemcy, Holandia, Portugalia, Austria i Hiszpania. Wszystkie te kraje weszły wówczas w trzecią fazę UGW. To wówczas euro zostało wprowadzone w formie bezgotówkowej. https://comparic.pl/strefa-euro-ebc-pod-rosnaca-presja-przez-slaby-odczyt-inflacji/

monety

EBC

Europejski Bank Centralny rozpoczął wdrażanie jednolitej polityki pieniężnej dla krajów strefy euro1 stycznia 2001 r oku. Jeszcze przed wprowadzeniem euro w formie gotówkowej z 1 stycznia 2002 roku, pojawił się akces Grecji do strefy euro. Ostatecznie Hellada przystąpiła do trzeciej fazy UGW właśnie 1 stycznia 2002 roku, kiedy oficjalnie wprowadzono euro w gotówce.

Wprowadzenie monet euro i banknotów euro do obiegu w Słowenii nastąpiło 1 stycznia 2007 roku. Z kolei 1 stycznia 2008 roku do trzeciej fazy UWG, a więc do strefy euro weszły: Cypr i Malta. Dalsze poszerzenie strefy miało miejsce najpierw 1 stycznia 2009 r., gdy Słowacja przystąpiła do trzeciej fazy UGW, a następnie 1 stycznia 2011 r, gdy to samo stało się z Estonią. Chwilę po swoim sąsiedzie do strefy euro przystąpiła Łotwa, a było to 1 stycznia 2014 roku. Ostatnim jak do tej pory krajem, który wkroczył do strefy i przyjął Euro był sąsiad Polski i Łotwy – Litwa, która przystąpiła do trzeciej fazy UGW 1 stycznia 2015 roku.

Państwa korzystające z euro nie będące członkami

Co ciekawe możemy także wyróżnić inne kraje i terytoria używające euro, a które nie są w Unii Europejskiej. W następstwie umów z Unią Europejską Monako, San Marino, Watykan i Andora używają euro jako waluty i nalezą do europejskiej wspólnoty gospodarczej. Ma to odzwierciedlenie w aktach prawnych, gdyż euro zostało wprowadzone w odniesieniu do istnienia umowy monetarnej z Francją (w przypadku Monako) oraz z Włochami (w przypadku San Marino i Watykanu) lub bezpośrednio z Unią Europejską (w przypadku Andory).

drzewko

Euro z własnym rewersem państwa

W efekcie te cztery kraje mają prawo do wybijania ograniczonej liczby monet euro z własnym narodowym tyłem. Monety San Marino, Watykanu i Monako są w obiegu od 1 stycznia 2002 r., podczas gdy pierwsze monety andorskie zostały wydane w grudniu 2014 roku.

Strefa euro wciąż domaga się powiększenia, do czego zobowiązały się, choć bez czasowej cezury, wszystkie państwa, które stały się członkami Unii Europejskiej. Jest jeszcze Czarnogóra i Kosowo, które używają euro, ale bez jakiejkolwiek umowy, a więc krajów, które w Europie chcą używać euro jest coraz więcej, ale wciąż pozostaje sprawą otwartą, jak wiele z 27 członków przystąpi do wspólnej unii monetarnej w najbliższych latach. Comparic