finanse

Komisja Nadzoru Finansowego – organ nadzoru i zadań

Wątki Komisji Nadzoru Finansowego są szczególnie ważne w dobie galopującej gospodarki. Wystarczy śledzić informacje dnia, aby uświadczyć, iż skrót KNF pojawia się w nich przynajmniej kilka razy w ciągu doby. Ogromna odpowiedzialność tytułowego organu oraz złożone zadania i rola nadzoru sprawia, że KNF stanowi instytucję nie tylko skomplikowaną, co wyjątkowo odpowiedzialną.

przeczytaj całe