finanse

Komisja Nadzoru Finansowego – organ nadzoru i zadań

14 kwietnia 2019

Wątki Komisji Nadzoru Finansowego są szczególnie ważne w dobie galopującej gospodarki. Wystarczy śledzić informacje dnia, aby uświadczyć, iż skrót KNF pojawia się w nich przynajmniej kilka razy w ciągu doby. Ogromna odpowiedzialność tytułowego organu oraz złożone zadania i rola nadzoru sprawia, że KNF stanowi instytucję nie tylko skomplikowaną, co wyjątkowo odpowiedzialną.

KNF

KNF to centralny organ administracji rządowej, którego nadrzędnym celem jest sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym w naszym kraju. Organ ten został powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad finansowym rynkiem. W dużej mierze KNF przejęła obowiązki należące do nieistniejącej dziś instytucji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Struktura KNF składa się z przewodniczącego, dwóch jego zastępców oraz pięciu członków. Nadzór na działaniami sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zadania tytułowej komisji

Najważniejszym zadaniem tytułowej komisji jest sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad sektorem kas spółdzielczych. Do innych ważnych zadań zaliczamy następujące :
– podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych
– podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego oraz emerytalnego
– podejmowanie działań mających na celu rozwój tych rynków oraz zwiększenie konkurencyjności
– udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych związanych z ową działalnością
– stworzenie możliwości do łagodzenia i rozwiązywania sporów na tymże tle

Polecamy: https://www.daktela.com/pl/bezplatne-linie/

Zakres nadzoru w działaniach KNF

Wyróżniamy 7 obszarów w zakresie nadzoru jaki towarzyszy działaniom KNF. W praktyce najważniejszym obszarem pozostaje nadzór bankowy. O ten kazus zapytaliśmy ekspertkę – Emanuelę Czarnecką.
„Jeśli chodzi o nadzór bankowy w działaniach KNF mamy do czynienia z trzema głównymi obszarami. Pierwszym jest sprawowanie nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o prawie bankowym, drugim zaś ustawy o Narodowym Banku Polskim, a trzecim – ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów o ich zrzeszaniu się oraz bankach zrzeszających…”

Do pozostałych stref nadzoru zaliczamy nadzór emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, uzupełniający oraz nadzory nad instytucjami płatniczymi z uwzględnieniem biur im towarzyszących, a także nad sektorem kas spółdzielczych.

Na zakończenie ciekawostka. Z działalnością KNF związek ma wiele afer oraz kontrowersji. Do największych z nich zaliczamy aferę z roku 2007 dotyczącą pobierania przez pracowników UKNF korzyści majątkowych od podmiotów nadzorowanych oraz zupełnie świeżą – z roku 2018 zwaną potocznie aferą podsłuchową. Zobacz również: https://comparic.pl/brokerzy-2/

 

Warto sprawdzić: Adwokat Kaliszewski