Praca

Kiedy opłaca się wynajmować pracowników?

2 lutego 2023

Wynajem pracowników to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu zyskać może zarówno pracodawca, jak również osoby chętne do pracy. Leasing pracowniczy przynosi szereg możliwości dla przedsiębiorstwa, jest również niezastąpionym narzędziem podczas intensywnych prac sezonowych.

Umowa wynajmu pracowników

Umowa podpisywana jest z agencją pracy zarówno przez pracownika, jak również firmę. Ponadto agencja zajmuje się kwestiami naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia, dodatkowymi świadczeniami, odprowadzaniem podatków, lecz także szkoleniem pracowników, podnoszeniem ich kwalifikacji. Pracownicy z Ukrainy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę tymczasową mają prawo do urlopu. Natomiast pracodawca płaci za nich składki do ZUS, z kolei okres zatrudnienia tymczasowego jest wliczany do stażu pracy. Natomiast obie strony obowiązuje wcześniejszy okres wypowiedzenia. Dlatego umowa wynajmu pracowników bardzo przypomina umowę zawieraną w typowym stosunku pracy między pracodawcą a pracownikami. Istotne jest jednak, aby wyszczególnić wszystkie kwestie, takie jak wynagrodzenie, zakres obowiązków, termin realizacji pracy, okres trwania umowy, w sposób wypowiedzenia, oczekiwania względem pracownika.

Wygodna forma wynajmu pracowników

Umowa, która zawierana jest pomiędzy pracodawcą a agencją pracy musi zawierać warunki leasingu pracowniczego. Oznacza to, że w umowie zawrzeć należy rodzaj pracy wykonywanej przez pracowników, okres wykonywania pracy, kwestie dotyczące wynagrodzenia, sposób oraz okres wypowiedzenia lub rezygnacji z usług wynajmowanego pracownika. Okres wypowiedzenia obowiązuje także pracownika, który pragnie rozwiązać umowę z pracodawcą. Porozumienie musi zostać sformułowane w sposób zabezpieczający interesy każdej strony. Ponadto niezbędne jest, aby umowa była zawarta w formie pisemnej. Najczęściej decyzję o leasingu pracodawcy podejmują po analizie korzyści biznesowych oraz utrudnień, które mogą wynikać z wykorzystania z tego typu formy pośrednictwa pracowniczego. Leasing pracowniczy charakteryzuje się dużą ilością zalet, jednak posiada również wady, które mogą być istotne dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim tymczasowy pracownik wymagać będzie częstego wdrażania w poszczególne obowiązki, a także zwiększonego nadzoru. Nie zawsze pracownicy tymczasowi wykazują się dużym zaangażowaniem w funkcjonowanie firmy, gdyż ich umowa jest jedynie okresowa. Tym samym nie występuje wówczas przywiązanie do firmy oraz poczucie zwiększonej odpowiedzialności za przebieg procesów wewnątrz firmy.